#Tillit

0 mandag 31 mars, 2014 i Nyheter
I helgen besøkte Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen landsmøtet til Norsk studentorganisasjon. Han benyttet anledningen til å gi studentene makten tilbake i studentsamskipnadene. Endelig får studentene tilbake flertallet i styrerommet - og #mistillit blir nå snudd til #tillit.

Den rød-grønne regjeringen, med SVs Kristin Halvorsen i spissen bestemte i 2012 at ved "viktige saker" måtte det et to tredjedels flertall til for å gjøre vedtak. Studentene, som er i flertall i styrene skulle ikke lengre kunne fatte vedtak med simpelt flertall. De rødgrønne viste at de ikke hadde tro på at studentene selv, gjennom sine styremedlemmer, valgt av velferdstingene rundt om i landet, skulle kunne gjøre fornuftige vurderinger og styre til det beste for studentenes velferdstilbud ved studiestedene. 

At samskipnadene skal være styrt av studentene selv har Høyres Studenter og Høyre stått på hele tiden. Det er studentene i styrene som må bestemme over omfanget av velferdstilbudet og prioritere på vegne av studentene - og for å få det til må det være studentene som til syvende og sist har den reelle makten, også i styrerommet. 

Kudos til Torbjørn som kjapt har klart å reversere de rødgrønnes politikk! 

- Charlotte Spurkeland, leder i Høyres Studenter


Sist oppdatert: tirsdag 01 april, 2014