Bilde fra advokat.no

Mer næringsliv og mindre bolig!

0 i Nyheter
I morgen legger regjeringen frem sitt forslag til skattereform. Den kommer (ifølge lekasjene) til å inneholde en betydelig reduksjon i selskapsskatten, hvilket er nødvendig for å bedre vår konkurransekraft sammenlignet med utlandet. En slik reduksjon følges sannsynligvis opp av en lik reduksjon i personbeskatningen for å opprettholde symmetrien i skattesystemet. Begge deler er både fornuftige og riktige grep for å sette opp farten i norsk økonomi.

Det regjeringen antagelig ikke kommer til å gjøre noe med er beskatningen av boliger og fast eiendom. Dette både kunne og burde den ha gjort, for å gjøre det mer lønnsomt å investere kapitalen i næringsvirksomhet som skaper arbeidsplasser. I Norge holdes verdien av å eie egen bolig høyt, og svært få politikere snakker høyt om å gjøre det skattemessig mindre gunstig (på nasjonalt nivå) å eie sin egen bolig. Problemet er imidlertid at når det lønner seg å investere mer i bolig enn i verdiskapende næringsvirksomhet gjøres det mer av førstnevnte og mindre av sistnevnte, og potensialet for flere, nye arbeidsplasser tas ikke ut i den grad det burde.

Høyres Studenter håper derfor at Regjeringen med sitt forslag til skattereform vil begrave noen hellige kuer, og ta begynnende steg på vei mot å fjerne både rentefradrag og innføre en nasjonal eiendomsskatt. Slike grep vil være fornuftige økonomisk og det vil bidra til flere arbeidsplasser i en tid der behovet for det er stadig økende.
Sist oppdatert: tirsdag 06 oktober, 2015
  • Besøk: 490