Riktig utdanningsvalg basert på kunnskap

Riktig utdanningsvalg basert på kunnskap, ikke stipend

For et halvt år siden kom OECD med en rapport hvor de utrykte stor bekymring ved at det var et stort gap mellom norske ungdommers utdanningsvalg og arbeidslivets behov. Analysene OECD la frem viser at behovet etter sykepleiere, lærere og arbeidskraft innenfor naturvitenskap bare vil øke i årene fremover. Samtidig som stadig flere utdannede innenfor humaniora sliter med å få seg relevant arbeid.

 

Den 4. september fulgte organisasjonen opp med en ny rapport som blant annet kommer med råd til hvordan norske myndigheter kan stimulere unge til å velge den utdannelsen samfunnet trenger. Et av tiltakene som OECD nevner å innføre gradert stipend. På denne måte vil ungdom få en økonomisk gulrot for å velge de utdanningene samfunnet har behov for. Høyres Studenter stiller seg kritisk til et slikt incentiv da vi tror at det ikke vil være hensiktsmessig at studenter velger yrke basert på økonomiske incentiver fremfor interesser og fremtidig arbeid.

 

Utdanningsvalg bør gjøres på bakgrunn informasjon og kunnskap om både studiet og arbeidslivet etter endt utdanning. Interesser er selvfølgelig viktig, men det er ikke alltid en interessant utdanning gjenspeiler det arbeidslivet som venter etter endt utdanning. I dag velger ungdom i stor grad studieretning basert på reklame fra utdanningsinstitusjonene, råd fra familie og venner, samt interesser og egne tanker om hva studiet går ut på.

 

Høyres Studenter ønsker å legge til rette for mer kunnskap om utdanning og forventet arbeidsmarked. Vi ønsker derfor at det skal opprettes en offentlig informasjonsportal hvor nøkkeltall for alle utdanningsretninger samles og sammenlignes. Her skal det ligge informasjon om hvilke yrker du som ferdig utdannet kvalifiserer til, andel arbeidsløshet, etterspørsel fremover i tid og forventet lønn. Informasjonen bør være tilgjengelig både på utdanningsinstitusjonenes hjemmesider og på Samordna opptak sine nettsider.

 

Høyres Studenter har en grunnleggende tro på at enkeltindividet klarer å ta riktige valg på egen hånd, men anerkjenner samtidig viktigheten av god og riktig informasjon. Derfor ønsker vi å legge til rette for at ungdoms studievalg gjøres på bakgrunn av kunnskap, og ikke størrelsen på stipendet.

 

Høyres Studenter vil derfor:

  • Opprette en informasjonsportal med nøkkeltall for fremtidig arbeid for alle studieretninger.
  • Gå imot en innføring av gradert stipend.


Denne resolusjonen ble vedtatt i Høyres Studenters landsstyre 28.09.2014

Sist oppdatert: tirsdag 07 oktober, 2014
  • Besøk: 819