Praksisplass for flere studenter

0 fredag 02 september, 2016 i Nyheter
En del studier på høgskoler og universitet gjennomfører i dag et studieløp som innebærer at studentene skal ut i praksis. Dette anses som nødvendig i mange yrker, for eksempel innen sykepleie- og lærerutdanningen. Høyres Studenter ønsker at flere studenter skal få mulighet til å oppleve en praksisplass.

En praksisplass gir tilgang til erfaring, læring og informasjon man ikke finner gjennom teori. Under praksis har man ofte en person som fungerer som veileder på praksisplassen, hvor denne kan gi konkret veiledning inn mot den praktiske jobben studenten gjør.
Et praksissted vil gi en smakebit på hvordan det er å faktisk utøve den jobben man studere til å bli, og studenten kan opparbeide seg et nettverk innenfor jobbfeltet. En student kan være en ressurs for en praksisplass, hvor studenten kan bidra med den opplærte nyeste kunnskapen innen den jobben som utføres, lært fra studiestedet. Praksisplassen kan videre også rekruttere senere arbeidstakere.

Undertegnede har selv opplevd å være ute i to praksisperioder. Dette har jeg ansett som en høyst viktig bit i opplæringen til å føle meg klar for å komme ut i arbeidslivet etter endt studie. Praksisperiodene har gitt meg gode veiledere som har vært lenge ute i arbeidslivet, og som har som kunne gitt meg konkret tilbakemeldinger og råd. Jeg anser det som spesielt nødvendig for yrker som skal jobbe med mennesker, å faktisk være ute i arbeidslivet og møte reelle mennesker og ikke bare møte de gjennom teorien fra en bok. Ikke alle passer til å være i det yrket de blir utdannet som, og dette kan være en mulighet for enkeltindividet, veileder og studiestedet og finne ut om personen er egnet.

På noen studiesteder kan man oppleve at en person kan for eksempel bli utdannet pedagog uten noen som helst praksis. Høyres Studenter anser praksisplass som å kunne være en viktig del av mange studier. Det er mulig at praksis vil bli enda viktigere fremover, med tanke på dagens utfordringer og omstilling innen arbeidsliv, med ønsket økt rekrutering innen helse- og omsorgssektoren.

Lotte Holthe Kjesbu
Politisk nestleder for Høyres Studenter og barnevernspedagog
Sist oppdatert: fredag 02 september, 2016
  • Besøk: 235