Politisk gjennomslag i Brüssel

0 mandag 30 september, 2013 i Nyheter
Høyres Studenter er medlem av European Democrat Students (EDS), som er en paraplyorganisasjon for sentrum-høyre studentpartier i Europa. Første rådsmøte i dette arbeidsåret ble avholdt i Brüssel forrige uke.

Høyres Studenter fremmet en resolusjon om kvinners rett til å ta abort. I Norge tar vi for gitt at kvinner skal ha rett til selvbestemt abort - noe som fortsatt ikke er en selvfølge i mange land i Europa. Resolusjonen vi fremmet satte i gang en heftig debatt, og ble vedtatt med et knapt flertall.

- Vi vet at land med absoluttforbud mot abort har store mørketall når det gjelder antall utførte aborter i utland av ressurssterke kvinner. Enda farligere er det for de kvinnene som ikke har råd til å reise til utlandet for å ta abort og som tyr til det svarte markedet, sier Høyres studenters internasjonale sekretær, Ingrid Hopp.

Høyres Studenter fremmet at EU burde jobbe for en felles minumumslovgivning som sikrer alle kvinner rett til abort ved uønsket graviditet som følge av voldtekt eller incest, og oppfordret ellers til at alle land bør lovliggjøre abort frem til uke 16.

-Høyres Studenter er svært fornøyd med resultatet og vil fortsette å fremme liberale verdier og menneskerettigheter i de fora hvor vi møter, sier leder i Høyres Studenter Charlotte Spurkeland.

Tidligere har vi fått gjennomslag for blant annet resolusjoner om homofiles rettigheter i Europa.
Sist oppdatert: mandag 30 september, 2013