Nyhetsbrev: Høyres Studenter Oslo opprettes

0 i Nyheter

 

Som følge av at Den Konservative Studentforening (DKSF) har valgt å trekke seg ut av Høyres Studenter og Unge Høyre oppretter vi nå en ny studentforening i Oslo. HS Oslo skal gi et bredt og godt tilbud til politisk engasjerte studenter på høyresiden, og skal delta aktivt i politisk debatt og politikkutvikling både lokalt og nasjonalt. Lik siden vår her: https://www.facebook.com/H%C3%B8yres-Studenter-Oslo-1544991329148986/?fref=ts

 

KICK-OFF!

KICK-OFF og generalforsamling avholdes 4. februar kl. 17 i 7. etg. på Høyres Hus. Der vil det bli valg av nytt styre, presentasjon av planene for det kommende året, samt taler fra tidligere medlemmer og lettere bespisning. Arrangementet er åpent for alle, også de som enda ikke har meldt seg inn i Unge Høyre eller Høyres Studenter.

 

Det er innstilt på følgende styre:

Leder: Gulsum Koc

Styremedlem: Maren Aasan

Styremedlem: Even Å. Rasmussen

Styremedlem: Emil Vangen Solheim.

 

Styret skal konstituere seg selv, og det innstilles på at styret kan suppleres med inntil to medlemmer i etterkant av generalforsamlingen.

Link til arrangement: https://www.facebook.com/events/1660563540862383/


Halvtårsplan

Selv om foreningen ikke er formelt opprettet enda er planene for våren allerede så godt som spikret. I tillegg til de lokale aktivitetene kan foreningen også tilby aktiviteter i regi av Høyres Studenter nasjonalt, samt Oslo Unge Høyre og Oslo Høyre.

3. februar: KICK-OFF og generalforsamling

12. februar: Europaseminar (i regi av HS og UH)

18. februar: Students at risk-seminar på BI Oslo

Slutten av februar: Students at risk-seminar på Kulturhuset

Medio mars: Ølsmaking på Ringnes

10. mars: Konservativ aften om ruspolitikk

5. april: Konservativ aften om næringsliv

Medio april: Medlemskveld

Medio juni: Sommeravslutning med grilling

10.-12. juni: Høyres Studenters landsmøte


Medlemskap

Alle medlemmer av DKSF som ønsker overgang til HS Oslo må sende oss en e-post innen en uke, slik at vi kan melde dere over.. Dersom du er medlem og ønsker å betale kontingenten på SMS (100,-) kan du sende «HS+fullt navn» til 2160. Dersom du ikke er medlem kan du melde deg inn ved å sende SMS «HSNY» til 2160.

Til informasjon vil du som medlem av Oslo HS automatisk være medlem av Oslo Unge Høyre, og med et ha stemmerett ved deres årsmøte.


Spre ordet!

Siden Oslo HS er en nyoppstartet forening og ukjent for de fleste trenger vi din hjelp til å spre ordet om opprettelsen. Inviter dine venner til KICK-OFF og til å like siden. Både de innstilte styremedlemmene og Høyres Studenters Arbeidsutvalg gleder seg til å sette i gang med arbeidet!

Sist oppdatert: torsdag 28 januar, 2016
  • Besøk: 671