Ikke øk semesteravgiften

0 onsdag 20 februar, 2013 i Nyheter

Ikke øk semesteravgiften!

 

Velferdstinget kommer til å vurdere å øke semesteravgiften de nærmeste månedene. Det finnes imidlertid langt bedre løsninger. Her er noen av våre forslag.

 

Hvert semester betaler 27 000 bergensstudenter 450 kroner hver i semesteravgift – omlag tolv millioner kroner til sammen. Studentsamskipnadene i Trondheim og Oslo og Akershus har nylig økt semesteravgiften til henholdsvis 510 og 550 kroner. Begrunnelsen er bedre velferdstilbud, med en spesiell satsing på psykisk helse.

Etterspørselen etter studentvelferd er umettelig. Det er derfor enkelt å argumentere for økt semesteravgift. Ved å øke semesteravgiften med 50 kroner vil SiB få inn totalt 1,3 millioner mer. 50 kroner er ikke mye for hver enkelt student, og blir ofte sammenlignet med prisen av en øl. Kostnaden for den enkelte student er altså liten, men summen av alle disse 27 000 små kostnadene er stor.

Vi har et svært gunstig helsetilbud her til lands. Staten betaler alle utgifter over 2 040 kroner du måtte ha til lege, psykolog og medisiner. SiBs legerefusjonsordning sørger for at dersom du som student har mer enn 350 kroner i årlige legeutgifter, så er det dine medstudenter som skal dekke differansen opp til frikortgrensen. Dette kostet bergensstudentene 790 000 kroner i 2011. Denne tvungne omfordelingen studenter imellom er unødvendig, og bør avskaffes.

Statens psykiske helsetilbud er dessverre dårlig tilpasset studenter. Derfor har studentene rett på gratis behandling av psykiske plager, enten det er mindre plager som eksamensstress eller mer omfattende psykiske lidelser. SiB opplever en stadig økning i antall henvendelser. I 2011 søkte 20 prosent flere studenter hjelp enn året før. Dette presser tilbudet, og fører til lenger ventetid.

Ved å innføre en liten egenandel for de som benytter seg av tilbudet vil SiB kunne heve kvaliteten og senke ventetiden uten å øke semesteravgiften. For eksempel er 150 kroner for en konsultasjon – med et øvre tak på 450 kroner årlig – overkommelig. Det er under halvparten av det resten av den voksne befolkningen må betale for tilsvarende tjenester. Med utgangspunkt i antall konsultasjoner i 2011 vil dette grovt regnet gi 700 000 kroner. Pengene kan SiB bruke på ekstra psykologressurser, slik at ventetiden blir kortere.

Motstanderne hevder at en egenandel vil heve terskelen for å ta kontakt med psykolog. Psykisk helse er tabu for mange, og det kan være vanskelig å ta kontakt med psykolog den dagen man har problemer. Terskelen for å søke hjelp vil imidlertid ikke heves nevneverdig ved å innføre 150 kroner i egenandel, da det ikke er den økonomiske barrieren som er høy. Det viktigste med psykisk helsetjeneste er å kunne gi hjelp av god kvalitet den dagen studenten trenger det, ikke flere uker etterpå.

Velferdstinget har i sitt arbeidsprogram vedtatt å se på muligheten for ekstern finansiering av Karrieresenteret. Dette synes vi i Blå liste er en god idé. Det brukes i overkant av én million kroner på Karrieresenteret i semesteret på tilbud til studenter som i stor grad gagner næringslivet. Det er derfor naturlig at næringslivet bidrar i større grad for å finansiere dette tilbudet. Begge disse to tiltakene kan frigjøre en god del midler som kan bedre velferdstilbudet for bergensstudentene, helt uten å øke semesteravgiften eller kutte i andre tilbud.

Poenget med disse forslagene er å vise at økning av semesteravgiften hverken er den eneste eller den beste løsningen for å bedre velferdstilbudet. Ved å øke semesteravgiften gjør man alle studentene ytterligere ansvarlig for enkeltstudenters behov. Det er langt fra rettferdig. Ved å innføre en liten egenandel på psykisk helsetjeneste, samt å ha den samme frikortgrensen som for resten av befolkningen, vil hver enkelt måtte ta mer ansvar uten at noen vil lide økonomisk nød. Samtidig kan vi heve kvaliteten og senke ventetiden på psykisk helsetjeneste.

Økning av semesteravgiften er som nevnt en av de sakene som sannsynligvis kommer til å skape store debatter i Velferdstinget i året som kommer, og Blå liste gleder seg til å delta. Vi håper også at flere av Bergens 27 000 studenter har lyst til å engasjere seg mer i sin velferd og ser frem til å høre flere synspunkter på hvordan velferdstilbudet skal se ut i fremtiden. God debatt!


Av Heidi Fuglesang, gruppeleder for Blå Liste ved UiB

Kronikken ligger på www.studvest.no

Les også denne ukens leder i Studvest som svarer Fuglesang, og som mener at semesteravgiften bør økes.

Sist oppdatert: onsdag 20 februar, 2013

Ingen kommentarer enda...

Skriv kommentar