Høyres Studenter fikk gjennomslag i Europa!

0 i Nyheter

En delegasjon fra Høyres Studenter deltok på European Democrat Students (EDS) sin sommerkonferanse, som ble avholdt i Tallin, Estland fra 8 - 13juli. Høyres Studenter sendte inn to resolusjoner hvor begge fikk fullt gjennomslag, og er nå offisiell EDS-politikk.

Følgende Høyres Studenter resolusjoner ble vedtatt:

Student at risk: Vi ønsket å bringe videre SAIH og NSO sin kampanje kalt "Student at Risk" til EDS og EU. Programmet er rettet mot studenter som organiserer seg i studentorganisasjoner, arbeider for demokrati eller kjemper for menneskerettigheter i autoritære stater, og at disse ikke risikerer å bli utvist fra utdanningsinstitusjonen, bli forfulgt og satt i fengsel.

Det å ødelegge for studenters fremtidsmuligheter er et effektivt virkemiddel for å hindre organisering og oppfordre til lydighet. "Student at Risk" programmet gir disse utsatte studentene en mulighet til å fullføre sin utdannelse ved norske utdanningsinstitusjoner, for å gjøre det mindre risikabelt å kjempe for demokrati og rettigheter i autoritære stater.

Norge har implementert "Student at Risk"-programmet på flere universiteter. Men hvis man skal virkelig gjøre en forskjell, er de mange tusen utdanningsinstitusjonene i EU og Europa en nøkkel.

Her kan resolusjonen leses i sin helhet.

Trans Atlantic Trade and Investment Partnership: Høyres Studenter vil alltid være en forkjemper for frihandel. Derfor valgte vi å sende inn en resolusjonen som oppfordrer EU og USA til å bli enige i de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale.

EU og USA representerer de to største frihandelsområdene i verden. Ettersom WTO forhandlingene står i stampe, vil en endelig handelsavtale mellom EU og USA oppfordre til frihandel i resten av verden. De økonomiske betydningene av en avtale vil være signifikante for både EU, USA og resten av verden.

Det er viktig å si klart ifra at frihandel er den beste løsningen for å bedre den økonomiske veksten etter den forrige finanskrisen. Spesielt når man til stadighet ser politikere og nasjoner som heller vil ty til proteksjonisme og manipulasjon som en kur for lav økonomisk vekst. Dette vil bare føre til et kappløp mot bunnen.

Her kan resolusjonen leses i sin helhet.Sist oppdatert: -/-
  • Besøk: 1018