Full valgfrihet i eldreomsorgen

0 fredag 21 desember, 2012 i Nyheter
Personer med fattet vedtak om sykehjemsplass tildeles en sum penger de fritt kan disponere til å kjøpe tjenester av private og offentlige aktører i konkurranse med hverandre.

Forslagsstiller: Ingrid HoppProgramarbeidet
Frem til HSFs landsmøte i februar ønsker vi å motta så mange forslag om hvordan vi kan gjøre Norge bedre. Det er enkelt å bidra, send dine forslag til program@hoyrestudent.no
Sist oppdatert: -/-

Ingen kommentarer enda...

Skriv kommentar