Hans Kristian Gjerstad

Fornøyd med økt studiestøtte

0 mandag 11 november, 2013 i Nyheter
Regjeringen har lagt inn økt studiestøtte i Statsbudsjettet som ble fremlagt på fredag. AU-medlem i Høyres Studenter Hans Kristian Gjerstad har skrevet et innlegg om økningen. Innlegg var publisert på bt.no. 

Norsk studentorganisasjon hevder studentene er taperne i statsbudsjettet for 2014. Det er feil.

Da Jens Stoltenbergs regjering la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014 inkluderte dette 11 måneders studiestøtte. Etter å ha sittet i 8 år uten å finne rom for en slik økning skjøv de byrden over på den påtroppende regjeringen. Den ellevte måneden ville ikke slått inn før i 2015, altså godt inn i perioden, og således gjorde de Rødgrønne opp regning på vegne av den nye regjeringen.

Høyre gikk ikke til valg på en slik økning i studiestøtten. Vi ønsket i stedet en indeksjustering som ivaretar studentenes kjøpekraft, og som følger generelle kostnadsøkninger i samfunnet. Dette har vi nå innfridd gjennom den største økningen i studiestøtten på 10 år. Det er mer enn den forrige regjeringen prioriterte i sine budsjetter, og det blir galt å kalle studentene for taperne ved en slik økning. Regjeringen legger opp til en politikk hvor studentene får forutsigbarhet gjennom en reel vekst i støtten, ikke klattvise økninger som i påfølgende år taper seg i verdi.

NSO og andre bør også merke seg satsingen på forskning som Regjeringen legger opp til i budsjettforslaget. Det blir blant annet foreslått å styrke grunnfinansieringen av universitets- og høyskolesektoren gjennom å øke rammen for resultatbasert omfordelig av forskningsmidler (RBO) med 100 mill. kroner. Dette, og flere tiltak gir incentiver til forskning og utvikling av utdanningssektoren - en tydelig og viktig prioritering som i høyeste grad kommer studentene til gode.

H/FrP-regjeringens budsjettforslag tar kunnskapssamfunnet i riktig retning, og styrker både institusjoner og studentene. Positive satsinger på studentboliger, studiestøtte og kvalitet i utdanningen er viktig for å dyrke Norge som kunnskapsnasjon. Det er en utvikling også studentene bør være godt fornøyde med.

 


Sist oppdatert: -/-