Fire grunner til å innføre studieavgift

0 onsdag 27 november, 2013 i Nyheter

Fire grunner til å innføre studieavgift for utenlandske studenter

Av Charlotte Spurkeland, Leder Høyres Studenter


Det finnes flere gode grunner til å innføre en studieavgift for utenlandske studenter. Her er noen av dem.

Første grunn. Norske utdanningsinstitusjoner mottar hvert år titusenvis av søknader om å studere i Norge. Alle søknader skal behandles, og svært mange av søkerne viser seg å være ukvalifiserte til høyere utdanning i Norge. En moderat studieavgift vil heve terskelen for å søke, og i langt større grad sikre at søkerne er kvalifiserte. Gevinsten vil være mindre byråkrati og søknadsbehandling av ukvalifiserte søkere.

Andre grunn. At utdanning i Norge er gratis er en dårlig motivasjon for å utdanne seg i Norge. Vårt mål må være at studenter søker seg til Norge fordi våre institusjoner tilbyr en utdanning av høy kvalitet. Dersom det skulle vise seg at mange studenter velger andre land å utdanne seg enn Norge grunnet kvaliteten, og at utdanningen ikke er verdt pengene, må vi heller heve kvaliteten for å tiltrekke oss studenter.

Tredje grunn. Utenlandske studenter sier selv at gratis utdanning ikke er den viktigste grunnen til å søke seg til Norge. I en undersøkelse fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i år blant 2000 utenlandske studenter, omtalt i DN 22.11 er de viktigste grunnene til å søke seg til Norge at det er undervisning på engelsk, at det er god kvalitet på utdanningen og norsk natur. Gratis utdanning oppgitt som den åttende viktigste faktoren av ti.

Fjerde grunn. Gratis utdanning kan skape et bilde av at dårlig kvalitet. I Finland gikk de bort fra ordning med gratis utdanning nettopp for å tiltrekke seg utenlandske studenter. Studenter fra Asia hadde oppgitt at de ikke var villig til å velge Finland fordi de satte likhetstegn mellom utdanning som var gratis og utdanning som ikke var verdt noe. De var villig til å betale seg til en god utdanning og valgte derfor bort Finland.

Dersom Norge skal tiltrekke seg mange utenlandske studenter i fremtiden, noe som er svært ønskelig, må utdanningen i Norge, holde høy kvalitet. Alle de overnevnte momentene bør vurderes når kunnskapsministeren nå skal utrede en innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS.

Sist oppdatert: onsdag 27 november, 2013