Heidi Fuglesang, Parlamentarisk leder i Blå Liste

Faktasjekk, derimot, koster lite

0 onsdag 12 september, 2012 i Nyheter
Tekst:  Heidi Fuglesang

Fra tid til annen ymtes det frempå fra Studvest at høyresiden er usolidarisk og har en ubegrunnet frykt for at norsk generøsitet utnyttes. Det blir ikke sant uansett hvor ofte det gjentas.

Lederen i forrige nummer ble viet til debatten om skolepenger. Anledningen er at Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen prioriterer kamp mot skolepenger i inneværende periode. Jeg ønsker i dette innlegget å klargjøre både sakens fakta og høyresidens politikk på området, ettersom begge deler blir klønete behandlet i lederen. Studvest fremstiller saken som et enkelt ja/nei-spørsmål, der høyresiden svarer ubetinget ja og derfor er usolidarisk. Slik er det ikke. Saken er komplisert, og Studvests lemfeldige omgang med fakta gjør den ikke akkurat enklere.

Studvest skriver at Blå liste har stilt seg positiv til skolepenger på mellom 40.000 og 110.000 kroner per år for studenter som kommer utenfra EU/EØS-området. Det avisen ikke skriver er at vi ønsker å gjøre unntak for studenter fra utviklingsland. Dette kommer tydelig frem i vår politiske plattform. Årsaken er at gratis utdanning for studenter fra utviklingsland er god bistandspolitikk. I tillegg ønsker Blå liste, i likhet med Høyre og Unge Høyre, å øke antall kvotestudenter. Gjennom kvoteordningen kan studenter fra utviklingsland søke støtte gjennom Lånekassen til livsopphold når de skal studere ved et norsk lærested. Ved å øke antall kvotestudenter og innføre skolepenger for studenter fra industriland kan vi sikre at de som får gratis høyere utdanning i Norge er de som virkelig trenger det. Det er dette som er solidaritet.

Hvorfor vil egentlig vi i Blå liste fronte politikk som så åpenbart er upopulær blant mange studenter? Årsaken er at dagens norske linje er naiv. For eksempel har EU-medlemmet Storbritannia reservert seg fra avtalen som sikrer lik pris for egne studenter og besøkende studenter fra EØS. Resultatet er at norske studenter må betale mer for studier ved universiteter i Storbritannia enn briter og studenter fra øvrige EU-land må. Samtidig kan briter studere gratis i Norge. Norsk politikk på dette området er ikke solidarisk, men tåpelig. Storbritannia er velstående. Norge har intet ansvar for å sikre innbyggere i andre rike land lik rett til utdanning

.Det er gode grunner til å kreve skolepenger også fra en del studenter som ikke er fra EU/EØS-området. Se for deg en student fra USA, et av verdens rikeste land. Vedkommende kan studere gratis i Norge. Eller, det vil si: Utdannelsen er ikke gratis. Tvert imot koster den mye penger. Det er bare det at studenten ikke selv betaler prisen. Det er det norske skattebetalere som gjør. Se videre for deg at en av disse skattebetalerne ønsker seg litt faglig påfyll fra nettopp USA. Nordmannen må da betale dyrt for studier ved et amerikansk universitet. Studvest trekker paralleller mellom frihandel og høyere utdanning. Det er riktig at vi er for frihandel, men det må være gjensidig. Eksempelet over viser dette klart og tydelig. Det er en grunn til at land inngår frihandelsavtaler i stedet for å bare åpne grensene. De fleste gir ikke ved dørene til rike handelspartnere, men krever tilsvarende bidrag tilbake. Vi ser ingen grunn til at Norge skal være annerledes.

Blå liste gikk, grunnet samarbeid i Studentparlamentets utøvende organ, ikke imot å ha nei til skolepenger i periodens arbeidsprogram. Vi ønsket imidlertid å prioritere kvaliteten på universitetets utvekslingsavtaler fremfor nei til skolepenger som en av de tre «toppsakene». Skolepenger og søknadsgebyr for en del utenlandske studenter er altså en del av vår politikk som vi ikke vil kjempe aktivt for i innværende studentparlamentsperiode, men det er likefullt en del av vår politikk. For øvrig er det flott at Studvest tar opp dette temaet slik at vi får oppklart en del gjenstridige misforståelser.

Solidaritet koster, men det gjør også høyere utdanning av god kvalitet. Vi bør derfor bruke mindre energi på å kjempe for at all utdanning skal være gratis for alle i Norge, og mer energi på å kjempe for at vi skal ha et utdanningstilbud av høy kvalitet. I dag er høyere utdanning i Norge populært blant utenlandske studenter blant annet fordi det er det eneste tilbudet som er gratis, ikke fordi det er best. Kanskje er skolepenger for noen internasjonale studenter ett av de grepene vi bør ta for å bedre kvaliteten på norsk høyere utdanning

Sist oppdatert: onsdag 12 september, 2012