Et budsjett for bedre kvalitet i utdanningen

0 i Nyheter

I stedet for å klage på for lite studiestøtte må studentene se litt lenger enn sin egen lommebok og se hvilket fantastisk løft årets studentbudsjett er for kvaliteten innenfor forskning og utdanning.

 

Nå skal det være sagt at budsjettet øker studiestøtten ut over prisvekst, for tredje år på rad. Med bevilgning på rekordmange 2200 nye studentboliger er faktisk årets studentbudsjett også et løft for studentvelferden. For ikke å snakke om en ambisiøs satsing på psykisk helse.

 

Uansett, studenter bør klare å jobbe et par kvelder eller en søndag i uken. Det studentene ikke kan ordne selv er universiteter og høyskoler som holder høy kvalitet. Som sikrer at studentene får kvalitativ god utdanning, uansett hvilket studiested de har valgt. Som forsikrer arbeidsgivere om at de har tilgang på godt kvalifiserte kandidater. Og som bidrar til at forskningen ved norske utdanninginstitusjoner utføres i solide fagmiljøer med høy kompetanse. For det krever ambisiøs satsing på forskning og utvikling over flere år, og strategiske veivalg når det gjelder struktur. Budsjettet som ble lagt frem i dag er et tydelig steg i riktig retning for at Norge skal kunne hevde seg på den internasjonale kunnskapsarenaen.

 

Regjeringen foreslår i budsjettet en vekst i bevilgningene til forskning og utvikling (FoU) med 2,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer en realvekst på 4,1 prosent. Den offentlige finansieringen av forskning og utvikling anslås til å være om lag 32,5 milliarder kroner. Blant annet følger regjeringen opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med om lag 760 millioner kroner. For å kunne hevde oss bedre internasjonalt er det bevilget 135 millioner kroner til stimuleringstiltak for økt deltakelse i Horisont 2020. Regjeringen har også sett behovet for bedre universitetsbygg og har bevilget 60 millioner til oppgradering av bygg og 25 millioner kroner til forskningsinfrastruktur.

 

Strukturmeldingen som ble lagt frem tidligere i år er selvfølgelig også prioritert i budsjettet. Flere universiteter og høyskoler har allerede vedtatt å slå seg sammen, og regjeringen foreslår totalt 175 millioner kroner for å understøtte disse sammenslåingene. Dette er 100 millioner kroner mer enn i 2015. Det foreslås også endringer i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler for å sikre bedre måloppnåelse og mer effektiv ressursbruk.

 

Alt dette høres kanskje vagt og komplisert ut, men det er dette som er grunnlaget for vår konkurransekraft internasjonalt. I en globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy i den internasjonale konkurransen mellom landene. Fundamentet for vår fremtidige verdiskaping og velferd ligger i å realisere kunnskapssamfunnet. Uten dyktige fagmiljø vil vi ikke få god nok kvalitet på utdanningen. Utdanning av høy kvalitet er forankret i solide fagmiljøer som selv utfører eller baserer seg på forskning. Årets statsbudsjett, kjære studenter, vil være med på å gi dere enda bedre kvalitet på utdanningen.


Heidi Fuglesang

Leder, Høyres Studenter

Sist oppdatert: torsdag 08 oktober, 2015
  • Besøk: 690