Elektronisk forhåndsgodkjenning av byggesaker

2 tirsdag 02 oktober, 2012 i Programarbeid

Skjemaveldet vokser og enkeltmenneskets selvrådetrett trues av et voksende byråkrati. 

Samtidig er saksbehandlingstiden for selv mindre saker svært lang. 

HSF vil innføre muligheten til å få elektronisk forhåndsgodskjenning av mindre byggesaker.        

Sist oppdatert: torsdag 29 november, 2012

2 Kommentarer

Skriv kommentar