Boligmangel

0 mandag 13 august, 2012 i Nyheter
Boligmangel
Hvert år står tusenvis av studenter uten bolig ved semesterstart på grunn av en feilslått boligpolitikk.
I 20 år har boligprisene steget med gjennomsnittlig 8 % per år. Dette er dobbelt så mye som den generelle lønnsveksten og langt mer enn veksten i studielånet. Leieprisene følger også veksten i boligprisene, hvilket gjør at studentene må bruke stadig mer av inntektene sine på de økende boligprisene. Den store prisveksten og økte egenkapitalkrav gjør det vanskelig å få kjøpt seg en bolig etter ferdig utdannelse.


Boligsparing for ungdom
For Høyre Høyres Studenterforbund er det viktig å legge til rette for at folk skal ha muligheten til å bo i sin egen bolig. Ordningen med Boligsparing for Unge (BSU) har gitt ungdom incentiver for å spare til egen bolig. For at ordningen skal holde tritt med prisveksten og kunne gi unge mennesker en solid egenkapital når de kjøper sin første bolig, er det viktig å øke grensene for BSU.


Høyres Studenterforbund vil derfor øke maksimalt sparebeløp i BSU fra 150.000 kr til 300.000 kr, øke det årlige sparebeløpet fra 20.000 kr til 30.000 kr og øke skattefradraget fra 20 % til 28 %. 

Fjern kravet til 15 % egenkapital
Regjeringen økte i år kravet til egenkapital fra 10 % til 15 %. HSF mener at det er din betalingsevne bankene skal ta hensyn til og ikke hvor mye økonomisk støtte du har fått fra dine foreldre. Studenter som har høy fremtidig betalingsevne vil med regjeringens politikk miste muligheten for å låne til egen bolig. En annen konsekvens er at mange nyutdannede holdes utenfor boligmarkedet i påvente av å ha bygd seg opp stor nok egenkapital. For et konservativt parti er det viktig å sikre folk muligheten til å eie sin egen bolig, derfor vil Høyre fjerne egenkapitalkravet.

Gjøre det lettere å bygge studentboliger
Studentboliger gir studenter mulighet for å leie bolig til en rimelig pris. I tillegg har studentboligene en prisdempende effekt på leiemarkedet som både studenter på det private markedet og den øvrige befolkningen nyter godt av. Høyres Studenterforbund legger derfor press på både lokalt og nasjonalt nivå, for å øke utbygningshastigheten.
 
På kommunalt nivå er Høyre garantisten for et godt samarbeid med samskipnadene, der vi blant annet regulerer tomter til studentboliger og selger dem til en rabattert pris. Høyre har også fjernet eiendomsskatten for alle i en rekke storbyer. Det betyr at samskipnadene sparer millioner, som enten kan gi studentene lavere pris eller mer til samskipnadenes velferdstiltak.
 
Statens rammer må økes slik at kostnadene på en studentbolig samsvarer med byggekostnadene.
 
Høyres Studenterforbund mener at statens midler til studentboliger må gå til de områdene som trenger det mest. Ved å bygge flere studentboliger i pressområdene, kan studenter i storbyene ha mer igjen av studielånet sitt etter at husleien er betalt.
Sist oppdatert: fredag 14 september, 2012