Blogg - Lytt til grønn skattekommisjon!

0 i Nyheter
Foto: Audun Braastad NTB scanpix

Rapporten fra «grønn skattekommisjon» har blitt møtt med hoderysting fra flere hold. Er man virkelig ute etter å gjøre noe med miljøutfordringene bør kommisjonens konklusjoner lyttes til.

Grønn skattekommisjon kom i forrige uke med rapporten «sett pris på miljøet», der de gir sine anbefalinger til Regjeringen om hvilke skattemessige grep som bør gjennomføres for å fremme miljøvennlige valg. Et av de viktigste poengene til kommisjonen er at utslipp skal belastes likt ut fra hvor mye klimagasser som faktisk slippes ut. Det innebærer for eksempel at det vil bli dyrere å bruke bilen enn å kjøpe den, altså en overgang fra fiskalt motiverte bilavgifter, til avgifter som betales ut fra bilens bruk og utslipp.

Debatten etter fremleggelsen av rapporten har vist tydelig hvorfor det er vanskelig å gjennomføre virkningsfulle grep for et bedre miljø. Kritikken kommer fra alle hold, fordi ulike partier og miljøorganisasjoner rir sine egne kjepphester, uten å anerkjenne det store bildet. Det verste av alle eksempler er når kommisjonen får passet påskrevet for ikke å ivareta el-bilenes enorme konkurransefortrinn i tilstrekkelig grad. De negative miljømessige konsekvensene en el-bil har bør ikke gå fullstendig under radaren, men faktisk anerkjennes på linje med andre miljøfiendtlige utslipp. El-bilene er bedre enn alternativene, og kommisjonen peker derfor på at de skal ha en fordelaktig avgiftsmessig innretning. Det betyr likevel ikke at staten ukritisk bør kaste subsidier etter elektriske biler. Kostnadene må veies opp mot den faktiske miljømessige nytten.

SV omtaler rapporten som en «tapt mulighet», blant annet fordi kommisjonen ikke peker på innovasjonsfremmende tiltak for bærekraftige energikilder. Hvis man har det minste tro på markedskrefter faller den påstanden på sin egen urimelighet. Det er faktisk sånn at om man priser CO2tilstrekkelig høyt vil det bli ulønnsomt å velge energiformer som er CO2-intensive, og derav mer lønnsomt med grønnere energikilder. At kommisjonen legger opp til en mekanisme som gjør at innovasjonene kommer naturlig, er langt mer fornuftig enn en gjettelek om hvor subsidier vil virke best. At det er forurenser som betaler vil faktisk bidra til mer innovasjonskraft, og det uten at staten dytter enda flere budsjettkroner på problemet.

Prinsippet om at man skattlegger mer det man vil ha mindre av, og mindre det man vil ha mer av må være den grunnleggende filosofien i det grønne skatteskiftet. Gjør man CO2 dyrt nok, vil etterspørselen etter utslipp gå ned. Dessverre tror jeg den politiske kostnaden ved å ta de nødvendige grepene fullt ut er for høy til at noen velger å gjøre det. Det vil i så fall være en tapt mulighet.


Hans Kristian Gjerstad
Nestleder, Høyres Studenter
Sist oppdatert: -/-
  • Besøk: 521