Blogg - Høyres Studenter med gjennomslag i Roma

0 i Nyheter

When in Rome
Den 26 til 30 november deltok en delegasjon fra Høyres Studenter på European Democrats Students (EDS) sitt council meeting i Roma. Høyres Studenters delegasjon bestod av AU medlem og generalsekretær i EDS Ingrid Hopp, politisk nestleder Mats Kirkebirkeland og leder for Høyres Studenter i London, Sara Juriks.

Temaet for møte var: "Bringing Solutions to the Skills Gap in Europe", ettersom det er en massiv ungdomsledighet i Europa, samtidig som det i flere sektorer er mangel på kvalifisert arbeidskraft. Diskusjonen gikk derfor på hvordan man i større grad kan få private bedrifter og aktører til å bidra med å tette dette gapet. I-tillegg til å heve kvaliteten og ikke minst hvilken utdannelse europeiske institusjoner og studenter satser på. Statistikk som viste at kun litt over 20 prosent av europeiske studenter studere innen de såkalte "STEM"-fagene: (science, technology, engineering and mathematics).

Høyres Studenter savnet tiltak, rundt hva europeiske studenter og ungdom selv kan gjøre for å skaffe seg jobb. Vi fikk derfor inn et punkt i konferansens hovedresolusjon om å oppfordre til mer mobilitet på tvers av europeiske grenser og arbeidsmarkeder. Hele resolusjonen kan leses her:

Russere og kinesere

Høyres Studenter hadde også med to egne resolusjoner, hvor begge fikk gjennomslag!

Den første omhandler "nordområdene", hvor man i den siste tiden har sett betydelig økt militær aktivitet fra russiske side. Samtidig som russiske, kinesiske og andre asiatiske land har åpnet øynene for de ressurser og muligheter so ligger i de arktiske områdene. Det er derfor viktig at Europa øker sin oppmerksomhet og nærvær i disse områdene. Både med tanke på at nordområdene er et naturlig og geografisk del av Europa, og ikke minst på grunn av Europas sterke engasjement for miljø, klima og respekt for urfolk sine rettigheter.

Det var tydelig at andre studenters kunnskap og kjennskap til nordområdene var begrenset. Morsomme spørsmål om Frontex og innvandring fra nord, kom nemlig fra søreuropeiske delegasjoner. Derfor ble vår resolusjon godt mottatt, og spesielt viktig for Norge, fikk man konstatert at Europas nordlige grense er vel så viktig som Europas østlige og sørlige grenser. Hele resolusjonen kan leses i sin helhet her:(Norsk flagg i Europa, foto EDS)

Putins interne fiender

Høyres Studenters andre resolusjon omhandlet russiske asylssøkere. Det er nemlig slik at mennesker med russisk statsborgerskap er en av de største gruppene av asylsøkere til europeiske nasjoner. Samtidig får nærmest samtlige avlslag på sine asylsøknader. Mye pågrunn av det relativt høye velstandsnivået i Russland. Ettersom Putins regime har slått hardt ned på opposisjonene den siste tiden, er det viktig å støtte opp om russiske opposisjonelle ved å ha et mer liberalt syn på russere som søker politisk asyl i Europa. Dermed kan Europa både begrense russernes frykt fra å opponere mot regime, og samtidig skape rom for å la tidligere russiske statsborgere fortsette kampen med et europeiske statsborgerskap. Diaspora har og er fortsatt svært effektive virkemidler for å endre den politiske situasjonen i mange samfunn og nasjoner. Hele resolusjon kan leses her:

Høyres Studenter har som mål å få vedtatt god politikk for både Høyre og Norge i EDS fremover. EDS er den studentpolitiske organisasjonene til sentrum-høyre partigruppen EPP i EU. Norge er et lite land i en internasjonale sammenheng. Å få gjennomslag i EU og Europa bør derfor være en riktig og viktig strategi for god å få enda større gjennomslag for god norsk Høyrepolitikk.


(Mats Kirkebirkeland, foto EDS)

Mats Kirkebirkeland
Politisk nestleder, Høyres Studenter

Sist oppdatert: torsdag 11 desember, 2014
  • Besøk: 1051