Blogg - Høyres Studenter i Sarajevo

0 i Nyheter
Fra venstre: Hannah Atic, Charlotte Spurkeland og Sara Juriks
Fra 16.-21. januar ble det avholdt IYDU Study Mission og IDU møte i Sarajevo, Bosnia. Fra HS deltok IYDU leder Charlotte Spurkeland, Hannah Atic og Sara Juriks.

Temaet for møtet var ”European Integration in the Western Balkans”. Helgen var satt av til IYDU møte og Study mission og vi fikk en innføring i den politiske situasjonen i Bosnia fra ungdomspartiet til SDA (Stranka Demokratske Akcije) og lokale politikere. Det var også satt av tid til å besøke det nylig oppussede rådhuset og museer som kunne fortelle om den forferdelige krigen i Bosnia. Sarajevo har også i alle år vært en smeltedigel der muslimer, katolikker, jøder og ortodokse kristne har levd side om side, så vi ble tatt med i flere religiøse bygninger for å virkelig oppleve de forskjellige religionene og hvordan de påvirker byen.


Fra mandagen holdt IDU sitt Executive Committee. Her fikk Sara og Hannah gleden av å være observatører, mens Charlotte Spurkeland deltok fra IYDU. Vi fikk her også en mer detaljert innføring i Bosnia sitt politiske systemet og hvordan situasjonen kan se ut i fremtiden.

Sara Juriks
Høyres Studenter i LondonSist oppdatert: -/-
  • Besøk: 862