Blogg: Gi KRF refleksjonstid!

0 i Nyheter

KRF kom 16.03.2016 med en uttalelse knyttet til et forslag om «obligatorisk refleksjonstid» på opptil to døgn før abort. Nå har jeg fått et døgn å tenke på, og jeg har ikke endret mening om uttalelsen.

Eriksen, som frontet forslaget fra KRF, forteller at hun er bekymret for at en slik avgjørelse går for fort, og at kvinnen ikke får god nok informasjon. Er det ikke slik at vi i 2016 må stole på at kvinner klarer å ta valg selv? Er det ikke slik i 2016 at vi må kunne stole på den kunnskapen som er mulig å innhente? Jeg vil påstå at et valg om abort aldri er et lett valg, og at det er mange som kan fronte at det er ønskelig at færre tar abort, men at det er et valg som har vært opp til kvinnen alene lenge og som bør ligge som det er nå. Vi kan derimot også se at færre tar abort. Siden 2008 har kurven gått jevnt nedover for de to yngste aldersgruppene. Kan en årsak til at færre tar abort, være at vi har så god kunnskap og mulighet for hjelp i Norge?
Jeg kan tenke meg at et slikt utspill kan føre til at de som av forskjellige årsaker tar abort, får en økt skyldfølelse.
Vi er i utvikling og må ikke gå tilbake.

Lotte Holthe Kjesbu
Formann, Høyres Studenter Trondheim


Sist oppdatert: -/-
  • Besøk: 388