Resolusjoner

Åpne for assistert befruktning for single

Resolusjon vedtatt i landsstyret 28.09.2014

0Les mer ›

Senk klimagassproduksjonen ved å kutte…

Resolusjon vedtatt i landsstyret 28.09.2014

0Les mer ›

Nei til fusjon av UiA og HiT

Vedtatt på Høyres Studenters landsmøte i 2014

0Les mer ›

Samferdselsresolusjon

Vedtatt på Høyres Studenters landsmøte i 2014

0Les mer ›

Senk arbeidsgiveransvaret ved permittering

Vedtatt på Høyres Studenters landsmøte i 2014

0Les mer ›

Bedre lavterskeltilbud innen psykisk helse

Vedtatt på Høyres Studenters Landsmøte 2014

0Les mer ›

Politisk gjennomslag i Brüssel

09-30-2013 i Resolusjoner
Høyres Studenter fremmet resolusjon om abort på EDS-møte forrige uke og fikk gjennomslag!

0Les mer ›

Vedtatt politikk 2012

08-13-2012 i Resolusjoner
Her finner du resolusjoner vedtatt i HSFs landsstyre og på HSF landsmøte 2012

0Les mer ›

Vedtatt politikk 2011

08-13-2012 i Resolusjoner
Her finner du resolusjoner vedtatt i HSFs landsstyre og på HSF landsmøte 2011

0Les mer ›