Programarbeid

Helsesparing

12-19-2012 i Programarbeid
"Vi gjør Norge bedre"

0Les mer ›

Studieavgift

12-18-2012 i Programarbeid av spurk
"Vi gjør Norge bedre"

0Les mer ›

Avvikle fastlegeordningen

12-17-2012 i Programarbeid
"Vi gjør Norge bedre"

0Les mer ›

Markedspris på landbrukseiendom

12-12-2012 i Programarbeid
"Vi gjør Norge bedre"

0Les mer ›

Lavere skattesats

12-10-2012 i Programarbeid
"Vi gjør Norge bedre"

0Les mer ›

Fjerne formueskatten

12-07-2012 i Programarbeid
"Vi gjør Norge bedre"

0Les mer ›

Omlegging av landsbrukssubsidier

12-06-2012 i Programarbeid
"Vi gjør Norge bedre"

0Les mer ›