Program

Næringsprogrammet LM16

Høyres Studenters næringsprogram, vedtatt på landsmøtet i 2016

0Les mer ›

Helseprogrammet LM16

Høyres Studenters helseprogram, vedtatt på landsmøtet i 2016

0Les mer ›

Program for høyere utdanning

Vedtatt på Høyres Studenters landsmøte i 2014

0Les mer ›

Utenriksprogram, vedtatt LM 2014

Høyres Studenters vedtatte utenrikspolitiske program fra 2014-2018

0Les mer ›

Utdanning og forskningsprogrammet 2011-2013

01-01-2012 i Program
Her kan du laste ned HSFs utdanning og forskningsprogram

0Les mer ›