Arkiv for › 12/2012

Innskuddsbasert pensjonssystem 12-03-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Flere friskoler 12-04-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Køprising 12-05-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Omlegging av landsbrukssubsidier 12-06-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
EDS møte i Trnava 12-06-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Fjerne formueskatten 12-07-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Lavere skattesats 12-10-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Vi gratulerer EU! 12-10-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Nedsalg til negativ kontroll i offentlige selskap 12-11-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Markedspris på landbrukseiendom 12-12-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Likestille finansieringen til sykehusene 12-13-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Fjerne inntektsbegrensing for studenter 12-14-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Avvikle fastlegeordningen 12-17-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Studieavgift 12-18-2012 i Nyheter av spurk › ingen kommentarer
Helsesparing 12-19-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Privatisere oljeformuen 12-20-2012 i Nyheter › ingen kommentarer
Full valgfrihet i eldreomsorgen 12-21-2012 i Nyheter › ingen kommentarer