Siste nyheter

Om Høyres Studenterforbund

Høyres Studenterforbund ble stiftet i 1961, og arbeider for en konservativ politikk med tro på fremtiden. Våre lokalforeninger organiserer studenter ideologisk, politisk og sosialt. Foreningen fremmer konservative verdier i samfunnet generelt og i det akademiske samfunn spesielt.Vårt primære mål er å nå ut til studentene med den konservative og liberale ideologi. Gjennom vår tilknytning til Høyre og ved å være en aktiv del av samfunnsdebatten, ønsker vi å påvirke utdannings-, forsknings- og studentpolitikken i riktig retning.

 

Det sosiale

Det sosiale aspektet ved å være student prioriteres høyt i Høyres Studenter. Lokalforeningene har mange ulike sosiale arrangementer, som for eksempel ”Konservativ Pils”, øl-smaking og pizzakvelder. Du trenger heller ikke være spesielt politisk engasjert for å bli med på disse arrangementene. Å skape et godt nettverk er essensielt for veien videre etter studiene. I HS får man raskt et stort nettverk, med mange ressurspersoner. Hvis man ser på tidligere HS-medlemmer, har mange gjort gode karrierer, både innen politikk og i næringslivet.

 

Lokalforeningene

Den viktigste delen av HS er lokalforeningene. Vi har foreninger knyttet til utdanningsinstitusjoner i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Akershus og Agder. Alle lokalforeningene har sin egen kultur og egenart, og holder mange ulike arrangementer i løpet av året. Alle lokalforeningene er også representert med sin leder i vårt landsstyre.

 

 

Historien

Forbundet ble stiftet i 1961, under navnet Norges Konservative Studenterforbund. Vår første Formann var Egil Alnæs, Ved årtusenskiftet skiftet vi navn fra Norges Konservative Studenterforbund til Høyres Studenterforbund, og senere til Høyres Studenter. Les mer om HSFs historie her.