HS Tromsø

Høyres Studenter i Tromsø samler liberalkonservative og konservative studenter på Universitet i Tromsø.
Du kan følge HSTø på Facebook

Eller du kan ta kontakt med HS Tromsøs leder Kristoffer Wilhelmsen

E-post: tromso@hoyrestudent.no

Telefon: 99 25 03 36