Hva skjer i øst?

April - 2017

Den konservative studentforening

Den Konservative Studenterforening samler liberalkonservative og konservative studenter på de ulike utdanningsinstitusjonene i Oslo.

Du kan følge DKSF på Facebook og på deres nettsider

Eller du kan ta kontakt med DKSFs leder Lars Madsen:
E-post: dksf@hoyrestudent.no
Telefon: 92087217