Siste nyheter

ArbeidsutvalgetEmil Ellefsen

Leder


 

Emil er 21 år gammel, og er masterstudent i finansiell økonomi ved Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært leder av Moderat Liste ved Universitet i Tromsø og nestleder av Studentparlamentet ved samme universitet, samt lokalforeningsleder i Harstad Unge Høyre.


Lotte Holthe Kjesbu 

1. Nestleder


Lotte er 21 år og fra Verdal i Nord-Trøndelag. Hun er utdannet barnevernspedagog og jobber som miljøterapeut. Lotte har tidligere hatt verv i Nord-Trøndelag Unge Høyre, har ledet Høyres Studenter Trondheim og er nå kommunepolitiker i Verdal.


Julie Lovise Green Holten

2. Nestleder


Julie er 22 år og kommer fra Asker i Akershus. Hun er medlem av kommunestyret i Asker. Hun er også medlem av Helse og Omsorgskomiteen. Tidligere har hun vært nestleder av Asker Unge Høyre og sittet som medlem av Arbeidsutvalget til Akershus Unge Høyre. Etter dette gikk hun over som leder av Høyres Studenter Akershus. Hun studerer historie ved Universitetet i Oslo. Politisk er hun opptatt av helse og omsorgs politikk, skole og utdanning, og samferdsels politikk.


Sara Alexandra Juriks

AU-medlem 


 

Sara Juriks er 21 år og kommer fra Oslo. For øyeblikket bor hun i London og tar en mastergrad i Democracy & Comperative Politics på UCL. Hun sitter også i styret til European Democrat Students, og representerer Høyres Studenter der.


Hanna Bakke-Jensen

AU-medlem 


Hanna er 21 år og fra Båtsfjord i Finnmark. Til daglig studerer hun statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Hanna har tidligere vært leder av Finnmark Unge Høyre, vært medlem av arbeidsutvalget til studentparlamentet ved UiT og leder av læringsmiljøutvalget ved UiT. Hun har også vært praktikant på Nord-Norges Europakontor.